Skip to content

BIOGRAFIJA

Rođen sam 1972.godine u Vršcu.Nakon osnovne škole i gimnazije upisujem Medicinski fakultet u Beogradu koji

sam završio sa prosečnom ocenom 9,51.Diplomu iz akupunkture,homeopatije i kvantne medicine dobijam nakon

školovanja u Srbiji i inostranstvu.Zaposlen sam u Ordinaciji dr Jevdić u Vršcu,Sterijina 26/5 koju sam otvorio 2000.

godine.U braku sam sa dr med Katarinom Jevdić,psihijatrom i psihoterapeutom i imamo 3 dece.

dr med Aleksandar Jevdić